USŁUGA GIęCIA BLACHY Z LASEROWYM POMIAREM KĄTÓW

KNIOCH SP. Z O.O. SP.K wprowadziła do oferty udoskonaloną usługę gięcia blachy.

Gięcie charakteryzuje się najwyższa jakością oraz 100 % powtarzalnością dzięki zastosowaniu  laserowego pomiaru kąta gięcia.

Dysponujemy szerokim magazynem narzędziowym, dedykowanym do różnych gatunków stali. Specjalistyczne kształty narzędzi umożliwiają nam wykonanie skomplikowanych i precyzyjnych gięć, a tym samym w pełni sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Odpowiednie nowoczesne systemy kontroli jakościowej wyrobów gwarantują 100% prawidłowo wykonanych detali

 

 

Usługa została wprowadzona do oferty KNIOCH SP. z o.o. Sp.K.
w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.02-30-0282/18
pn.: „Rozwój przedsiębiorstwa KNIOCH Sp. z o.o. Sp.K. poprzez wzrost innowacyjności
i konkurencyjności dzięki inwestycji w budowę nowego zakładu w ¦rodzie Wielkopolskiej oraz wdrożenie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.", współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020