Spawanie zrobotyzowane

Oferujemy Pañstwu zrobotyzowane spawanie za pomocą najnowszych japoñskich robotów firmy OTC-Daihen. Główną zaletą spawania robotem jest wysoki współczynnik optymalnego wykorzystania łuku elektrycznego czyli stosunek czasu jarzenia się łuku do czasu potrzebnego do wykonania spoiny. Im bardziej wyższy współczynnik tym spawanie przeprowadzane jest bardziej trwale i efektywnie. W spawaniu półautomatycznym wynosi on ok 20% a w spawaniu robotem nawet 70%. Kolejną istotną przewaga spawania zrobotyzowanego jest długość ciągłej spoiny. W przypadku spawania ręcznego wynosu maksymalnie 50 cm. a w przypadku robota spoina jest kładziona na całej długości elementu w sposób nieprzerwany. Trzecim najważniejszym aspektem jest prędkość spawania oraz minimalizacja odprysków co przekłada się na minimalizacją kosztów przy zachowaniu najwyższej jakości.

 

Posiadamy roboty pracujące w dwóch konfiguracjach:

  • W pierwszym systemie roboty pracują na głównym porcie obracając się o 360 stopni, współpracując jednocześnie z dwoma obrotnikami po obu jego stronach co pozwala na bardzo szybkie spawanie elementów bez konieczności przestoju maszyny w celu rozładunku i załadunku detali.
  • Drugi system pracy robotów odbywa się na dwóch równoległych torach jezdnych umożliwiający spawanie elementów o długości do 4mb i 2mb szerokości.

Spawanie robotami odbywa się metodami MIG, MAG oraz TIG.

Spawamy stal konstrukcyjną, kwasoodporną oraz aluminium.

Wyceny dokonujemy na podstawie dokumentacji technicznej lub wzoru.

 

Zobacz także nasze produkty