Spawanie MAG

Najszerzej wykorzystywaną metodą półautomatycznego spajania materiałów, w której specjalizuje się także nasza firma, jest spawanie MAG. Jest to sposób wykorzystujący łuk elektryczny, powstający pomiędzy elektrodą topliwą, a stapianym materiałem. Obszar spajania jest chroniony przez gaz osłonowy – wykorzystujemy dwutlenek węgla, który należy do gazów chemicznie aktywnych.

Do zalet tej metody należy jej uniwersalność, ponieważ pozwala ona na łączenie większości materiałów, w tym stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Cechuje ją także wysoka wydajność pracy i niski koszt materiałów. Umożliwia uzyskanie bardzo dobrej jakości spoin, trwałych i pozbawionych wad.

Ponieważ w metodzie spawania MAG wykorzystuje się prąd stały o biegunowości dodatniej, drut spawalniczy intensywnie się stapia, co ma wpływ na wysoką jakość spoiny – jest ona wolna od odprysków i posiada pożądany, prawidłowy przekrój. Dysponujemy półautomatami, które umożliwiają swobodne ustawianie parametrów napięcia łuku, a także prędkości podawania drutu, które mają kluczowy wpływ na równe łączenie materiału. Nasi doświadczeni pracownicy dobierają wszelkie niezbędne parametry w sposób, który pozwala na uzyskanie najbardziej odpowiedniego złącza.