PRODUKCJA MAŁOSERYJNYCH ELEMENTÓW O SPECJALISTYCZNYCH KSZTAŁTACH

KNIOCH SP Z O.O. SP.K wprowadza do oferty udoskonaloną usługę polegającą na
wytwarzaniu małoseryjnych elementów o specjalistycznych kształtach. Dzięki opracowaniu
odpowiedniego systemu wytwarzania narzędzi gnących oferujemy naszym klientom
wykonanie małoseryjnych partii przy jednoczesnej minimalizacji wysokich kosztów
związanych z zakupem standardowych narzędzi. Oferowana przez nas usługa jest znacznie
prostsza i szybsza od dostępnych na rynku, co przekłada się na niższą cenę koñcową wyrobu.
Dysponujemy szerokim magazynem narzędziowym, dedykowanym do różnych gatunków
stali, dzięki któremu możemy w pełni sprostać oczekiwaniom naszych klientów.
Nowoczesny i zaawansowany system kontroli jakościowej wyrobów gwarantują 100%
powtarzalności wykonanych detali.

 

Usługa została wprowadzona do oferty w wyniku realizacji projektu pt.
„Wdrożenie przez KNIOCH Sp. z o.o. Sp. K. innowacyjnej technologii wytwarzania detali
krótkoseryjnych i specjalistycznych”, nr projektu POIR.03.02.02-00-2141/20,
w ramach realizacji projektu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.