Wsparcie w ramach pomocy de minimis

We wrześniu 2010 roku Firma KNIOCH s.c. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania 1.2 "Wsparcie rozwoju MSP", Schemat IV, " Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - projekt pod tytułem " Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Knioch s.c. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej "

  • wartość projektu: 721 964,28 PLN
  • wartość uzyskanego dofinansowania 414 241,80 PLN
  • okres realizacji: 15.03.2010 – 30.06.2010

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Firma Knioch sp. z o.o. sp.k.

Ul. Szarych Szeregów 14

63-000 Środa Wielkopolska

GPS: N 52°13'12'', E 17°17'48,5''

 

Tel. (61) 285-38-29

Fax (61) 285-67-47

 

E-mail: biuro@knioch.pl