Innowacyjna technologia wytwarzania detali krótkoseryjnych i specjalistycznych

 

Firma KNIOCH Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-2141/20 pt. „Wdrożenie przez KNIOCH Sp. z o.o. Sp. K. innowacyjnej technologii wytwarzania detali krótkoseryjnych i specjalistycznych” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności średniego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego projektu dotyczy wdrożenia własnej, nowej technologii oraz rozpoczęcia na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych produktów, w stosunku do dotychczas wytwarzanych detali metalowych. Metoda wytwarzania detali specjalistycznych
i krótkoseryjnych, oparta na autorskiej technologii wytwarzania narzędzi do gięcia – stempli i matryc, stanowi autorską, kompletną i gotową do wdrożenia technologię, która została zgłoszona do ochrony patentowej.

Efektem wdrożenia wyników prac B+R będzie wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowej w skali świata w postaci technologii wytwarzania detali krótkoseryjnych i specjalistycznych oraz innowacji produktowej w skali świata w postaci usługi wytwarzania detali o specjalistycznych kształtach gięcia (innych niż U- i V-kształtne) w krótkich seriach.

Powyższe doprowadzi do wypracowania znaczącej przewagi konkurencyjnej w branży obróbki mechanicznej metalu i przyczyni się do wzrostu przychodów z tytułu zwiększenia wolumenu sprzedaży. W wyniku realizacji projektu wzrośnie również poziom eksportu i konkurencyjność w skali własnego przedsiębiorstwa, branży i całego województwa, a także efektywność i opłacalność produkcji wyrobów.

Wartość projektu: 4 305 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 506 750,00 zł

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Firma Knioch sp. z o.o. sp.k.

Ul. Szarych Szeregów 14

63-000 Środa Wielkopolska

GPS: N 52°13'12'', E 17°17'48,5''

 

Tel. (61) 285-38-29

Fax (61) 285-67-47

 

E-mail: biuro@knioch.pl