Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Firma KNIOCH sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie „Rozwój i poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Knioch Sp. z o.o. Sp.k. poprzez inwestycję realizowaną w Środzie Wielkopolskiej i obejmującą zakup innowacyjnej linii technologicznej oraz oprogramowania integrującego procesy zarządzania firmą”.

  • wartość projektu: 3 778 560,00 zł
  • wartość uzyskanego dofinansowania: 999 936,00 zł
  • okres realizacji: 20.07.2016-31.03.2017

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie wyników przeprowadzonych prac B+R; wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Wprowadzone innowacje umożliwią dopasowanie się do obecnych trendów rynku i potrzeb nabywców oraz zwiększenie poziomu i zakresu geograficznego sprzedaży, technologie zwiększą wydajność i moce produkcyjne, umożliwią produkcję nowych i udoskonalonych produktów oraz świadczenie nowych i udoskonalonych usług, obniżą koszty, umożliwią usprawnienie funkcjonowania firmy, efektywne działania marketingowe, dotarcie do większej grupy odbiorców i ich doskonałą obsługę.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Firma Knioch sp. z o.o. sp.k.

Ul. Szarych Szeregów 14

63-000 Środa Wielkopolska

GPS: N 52°13'12'', E 17°17'48,5''

 

Tel. (61) 285-38-29

Fax (61) 285-67-47

 

E-mail: biuro@knioch.pl